Meer melk met mestrobots?

Geschreven door
Kristine Piccart
Gepost op
21/2/2024

De University of Minnesota onderzocht op 36 Amerikaanse robotbedrijven met vrij koeverkeer welke managementpraktijken gekoppeld zijn aan een hogere melkproductie. De deelnemende bedrijven produceerden gemiddeld 2.224 kg melk per robot per dag. Opvallend was dat bedrijven met mestrobots zo’n 146 kg meer melk produceren. Moeten we dan allemaal gaan investeren in zo’n rondrijdende mestrobot?

Niet per se. Volgens de onderzoekers ligt de verklaring niet in de mestrobots zelf, maar in een properdere stalomgeving – wat dan weer goed is voor de klauw- en uiergezondheid. Hierdoor blijven de koeien vlot naar de melkrobot gaan. Bovendien verstoren mestrobots het dagelijks ritme van de koeien niet.

Uit dit onderzoek kunnen we vooral onthouden dat een propere, rustige stal een belangrijke succesfactor is voor robotmelken.

Referentie: Factors associated with milk production per automatic milking system on free-flow farms in the Upper Midwest United States. Peiter M., Irwin E., Groen B., Salfer J.A., Endres M.I. (2019) Proceedings of the 2nd International Precision Dairy Farming Conference, Rochester, Minnesota, USA