Over Cow Coach

“Gedurende mijn 9-jarige loopbaan als dierenarts en onderzoeker kwam ik dagelijks in aanraking met technologie & data op melkveebedrijven. Al snel was ik ervan overtuigd dat “precisieveeteelt” een groot verschil zou kunnen maken voor de landbouwer, en dat technologie zou kunnen bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere productie.

Helaas merkte ik ook dat deze voordelen niet altijd in de praktijk gezien worden. Dure investeringen -zoals melkrobots en automatisering- leiden niet altijd tot de gewenste resultaten, en het potentieel van de verzamelde data blijft vaak onderbenut. Ik voelde dat er nood was aan meer onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning, met een focus op de noden van de veehouder.

Daarom richtte ik in 2019 het adviesbureau Cow Coach op. Met simpele ingrepen kunnen we vaak een grote efficiëntiewinst boeken op bedrijven. Een betere robotbenutting, gezondere dieren, minder uitval en tijdsverlies, … Samen streven we naar het doel dat jij voor ogen hebt!”

Het gezicht achter Cow Coach

Kristine Piccart

Waarvoor staat Cow Coach?

Technologie & data laten renderen voor boer & koe. Om dit te bereiken, hanteren we de volgende principes:

Continue verbetering

Met kleine aanpassingen kunnen we veel bereiken. Daarom hanteren we in onze begeleidingstrajecten een stapsgewijze aanpak met snelle terugkoppeling naar de klant volgens het PDCA-proces (“plan-do-check-act”).

Coöperatie & co-creatie

Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met alle betrokken partijen in de keten (veehouders, leveranciers, adviseurs, dierenartsen, afnemers, …). We zoeken naar een win-win situatie.

Coachende rol

In onze lange-termijnbegeleiding leggen we de steeds de nadruk op het “coachende” aspect. Wij reiken onze klant de handvaten om zelf nieuwe oplossingen, strategieën en werkprocessen te verwezenlijken.

Onze publicaties

Boer & Tuinder

Hoeveel water en energie verbruikt een melkrobot?

Melkrobots verbruiken veel energie en water. Maar hoe groot zijn de verschillen? En met welke ingrepen kan je het verbruik binnen de perken te houden? Goed management is ook op dit vlak de sleutel tot succes!

Landbouwleven

Melkrobots en weidegang zijn te combineren

Bij de overschakeling naar robotmelken stoppen melkveehouders regelmatig met het beweiden van hun koeien. Het evenwicht tussen het behoud van het aantal bezoeken aan de robot en de opname van vers gras is soms moeilijk te vinden.

Melkveebedrijf.be

Activiteitsmeters kopen of niet?

Hoe is het gesteld met de vruchtbaarheidsresultaten van je bedrijf: is er nog ruimte voor verbetering? Zouden activiteitsmeters een zinvolle aanvulling kunnen zijn op je bedrijf? Twijfel je of de techniek de investering wel waard is?

LandbouwLeven

Omschakelen naar melkrobots: goed begonnen, is half gewonnen

Als de oude melkstal aan vernieuwing toe is, overwegen veel melkveehouders om te investeren in melkrobots. Automatisch melken zorgt immers voor meer flexibiliteit, minder lichamelijke belasting en meer melk per koe. Dat is althans het doel dat velen voor ogen hebben. Maar hoe kan je de stal, de koeien en jezelf zo goed mogelijk voorbereiden om er effectief een succesverhaal van te maken?