Diensten

Cow Coach is een onafhankelijk adviesbureau dat technologie & automatisatie laat renderen voor melkveehouders, toeleveranciers, dierenartsen en andere erfbetreders.

Icoontje voor opstartbegelding.

Opstartbegeleiding bij robotmelken

Maak je binnenkort de overstap naar robotmelken? Dan sta je wellicht voor enkele belangrijke keuzes die de toekomstige koers van je bedrijf bepalen. Cow Coach kan je op weg helpen met de voorbereiding op vlak van stalontwerp, koeverkeer, arbeidsorganisatie, diergezondheid en robotprestaties. We formuleren heldere doelstellingen en indien gewenst volgen we de bijhorende kengetallen op tot je vlot opgestart bent.

Voordelen

Ondersteuning bij het maken van strategische keuzes

Optimaliseren van bedrijfsefficiëntie en diergezondheid

Regelmatige opvolging of eenmalige interventie, al naargelang de behoefte

Kristine van Cow Coach houdt tablet vast. Ze staat in een koeiestal.
Icoontje voor doorlichting bedrijf.

Doorlichting bedrijf

Melkt het eventjes niet zo vlot? Lopen de koeien niet (meer) goed naar de robot? Cow Coach kan je terug op weg helpen met een bedrijfsdoorlichting waarin we het melkproces, de robotinstellingen, de diergezondheid, het algemeen management en de huisvesting onder de loep nemen. We doen een gerichte probleemanalyse in overleg met de vertrouwde partners op het bedrijf (voeradviseur, dierenarts, …). Een natte of dynamische meting kan uitgevoerd worden om de werking van de melkinstallatie na te gaan. 

Voordelen

Een onafhankelijke, externe blik op je probleem om bedrijfsblindheid te doorbreken

Dialoog met alle betrokken partijen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen

Probleemoplossende en analytische aanpak

Icoontje voor opvolging uiergezondheid.

Opvolging uiergezondheid

Uierontstekingen kosten handenvol geld: ze leiden tot een vervroegde afvoer, verhoogd antibioticumgebruik, verspilde melk en een hoop frustraties. Voorkomen is dus beter dan genezen. Daarom analyseert Cow Coach de uiergezondheid op regelmatige basis via de beschikbare data: melkcontrole, tankmelkcelgetal, robotcijfers, … Daarnaast bieden we ook bacteriologisch onderzoek aan om snel de oorzaak te achterhalen en antibiotica op een verantwoorde manier in te zetten. 

Voordelen

Systematische preventie en controle van uierproblemen

Selectief en gericht behandelen bij uierontstekingen en droogstand 

Lager celgetal, minder uierontstekingen = goed voor veehouder & koe!

Een koe in de stal. Focus op de uier.
Icoontje voor coaching en ondersteuning.

Coaching arbeidsorganisatie

Wil je de efficiëntie van je bedrijf verbeteren, de werklast verlagen en de samenwerking met je personeels- of gezinsleden versterken? In dit verbetertraject analyseren we de arbeidsorganisatie en werkwijzen van het bedrijf en stellen we samen met alle partners een plan van aanpak op. Hierbij baseren we ons op beproefde lean management-technieken. We begeleiden jou en je werknemers voor een termijn van 6-8 weken om maximale resultaten te boeken.

Voordelen

Voorkomen van allerhande vormen van verspilling (energie, tijd- en kostenbesparing) 

Opstellen van duidelijke afspraken, protocollen en kengetallen

Creëren van een cultuuromslag en meer betrokkenheid bij werknemers

Project & innovatieondersteuning

Wij helpen agrofood-bedrijven bij het uitwerken van hun technologie-gedreven innovatieprojecten, van idee tot vermarkting. Dankzij onze ervaring in het opzetten en sturen van (inter)nationale projecten hebben we een ruim netwerk uitgebouwd om jullie traject te ondersteunen. Cow Coach kan helpen bij het zoeken naar gepaste subsidies en partners, uitschrijven van projectideeën, managen van projecten, opzetten van veldstudies en uitvoeren van marktonderzoek.

Voordelen

Wij bieden uitgebreide expertise op vlak van (inter)nationaal projectmanagement

Je krijgt toegang tot een breed netwerk en specifieke sectorkennis

Door projecttaken uit te besteden heb je meer tijd om te focussen op de inhoud

Kristine van Cow Coach geeft een bespreking voor een klas vol boeren.