Diensten

Cow Coach is een onafhankelijk adviesbureau dat technologie & automatisatie laat renderen voor melkveehouders, toeleveranciers, dierenartsen en andere erfbetreders.

Icoontje voor opstartbegelding.

Opstartbegeleiding bij robotmelken

Maak je binnenkort de overstap naar robotmelken? Dan sta je wellicht voor enkele belangrijke keuzes die de toekomstige koers van je bedrijf bepalen. Cow Coach kan je op weg helpen met de voorbereiding op vlak van stalontwerp, koeverkeer, arbeidsorganisatie, diergezondheid en robotprestaties. We formuleren heldere doelstellingen en indien gewenst volgen we de bijhorende kengetallen op tot je vlot opgestart bent.

Voordelen

Ondersteuning bij het maken van strategische keuzes

Optimaliseren van bedrijfsefficiëntie en diergezondheid

Regelmatige opvolging of eenmalige interventie, al naargelang de behoefte

Praktisch

Je kan kiezen uit een beperkte, standaard of uitgebreide opstartbegeleiding, gaande van 1 tot meerdere bedrijfsbezoeken. Er kan ook een opstartbegeleiding op maat uitgewerkt worden.

Voor wie

Melkveehouders die op (middel)lange termijn willen omschakelen naar melkrobots (nieuwbouw of renovatie)

Prijs

We hanteren een vaste prijs per bezoek (niet op uurbasis). Er kunnen aparte tarieven gehanteerd worden voor agrifood-bedrijven die een langdurige samenwerking aangaan met Cow Coach om hun klanten beter te ondersteunen.

Kristine van Cow Coach houdt tablet vast. Ze staat in een koeiestal.
Icoontje voor doorlichting bedrijf.

Doorlichting bedrijf

Melkt het eventjes niet zo vlot? Lopen de koeien niet (meer) goed naar de robot? Cow Coach kan je terug op weg helpen met een bedrijfsdoorlichting waarin we het melkproces, de robotinstellingen, de diergezondheid, het algemeen management en de huisvesting onder de loep nemen. We doen een gerichte probleemanalyse in overleg met de vertrouwde partners op het bedrijf (voeradviseur, dierenarts, …). Een natte of dynamische meting kan uitgevoerd worden om de werking van de melkinstallatie na te gaan. 

Voordelen

Een onafhankelijke, externe blik op je probleem om bedrijfsblindheid te doorbreken

Dialoog met alle betrokken partijen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen

Probleemoplossende en analytische aanpak

Praktisch

Eenmalig bedrijfsbezoek ter plaatse, bij voorkeur met alle betrokken partijen (voeradviseur, dierenarts, …). Enkele dagen of weken later bespreken we de resultaten van de genomen acties digitaal (bv. Whatsapp, Teams, …).

Voor wie

Melkveehouders (met melkrobot of klassieke installatie) die tegen problemen aanlopen wat betreft melkproductie, melkkwaliteit, uiergezondheid, …

Prijs

We hanteren een vaste prijs per bezoek (niet op uurbasis). Er kunnen aparte tarieven gehanteerd worden voor agrifood-bedrijven die een langdurige samenwerking aangaan met Cow Coach om hun klanten beter te ondersteunen.

Icoontje voor opvolging uiergezondheid.

Opvolging uiergezondheid

Uierontstekingen kosten handenvol geld: ze leiden tot een vervroegde afvoer, verhoogd antibioticumgebruik, verspilde melk en een hoop frustraties. Voorkomen is dus beter dan genezen. Daarom analyseert Cow Coach de uiergezondheid op regelmatige basis via de beschikbare data: melkcontrole, tankmelkcelgetal, robotcijfers, … Daarnaast bieden we ook bacteriologisch onderzoek aan om snel de oorzaak te achterhalen en antibiotica op een verantwoorde manier in te zetten. 

Voordelen

Systematische preventie en controle van uierproblemen

Selectief en gericht behandelen bij uierontstekingen en droogstand 

Lager celgetal, minder uierontstekingen = goed voor veehouder & koe!

Praktisch

De uiergezondheid wordt elke 4 tot 6 weken ter plaatse op het bedrijf besproken. Bij acute uiergezondheidsproblemen wordt dit voorafgegaan door een bedrijfsdoorlichting waarin we de melktechniek, huisvesting, voeding, algemene weerstand en mogelijke infectiebronnen doorlichten. Een natte of dynamische meting kan uitgevoerd worden om de werking van de melkinstallatie na te gaan.

Voor wie

Melkveehouders die streven naar een lager celgetal, minder uierontstekingen, en minder behandelingen

Prijs

We hanteren voor de systematische opvolging een vaste prijs per koe.

Een koe in de stal. Focus op de uier.
Icoontje voor coaching en ondersteuning.

Coaching arbeidsorganisatie

Wil je de efficiëntie van je bedrijf verbeteren, de werklast verlagen en de samenwerking met je personeels- of gezinsleden versterken? In dit verbetertraject analyseren we de arbeidsorganisatie en werkwijzen van het bedrijf en stellen we samen met alle partners een plan van aanpak op. Hierbij baseren we ons op beproefde lean management-technieken. We begeleiden jou en je werknemers voor een termijn van 6-8 weken om maximale resultaten te boeken.

Voordelen

Voorkomen van allerhande vormen van verspilling (energie, tijd- en kostenbesparing) 

Opstellen van duidelijke afspraken, protocollen en kengetallen

Creëren van een cultuuromslag en meer betrokkenheid bij werknemers

Praktisch

Je kan een gratis introductiegesprek (± 30 min) aanvragen om je specifieke noden en wensen te bespreken. Op basis hiervan doen we een op maat gemaakt voorstel voor je bedrijf. Nadien beslis je of jullie in het verbetertraject wensen te stappen. Het traject duurt gewoonlijk 6-8 weken en omvat 3-4 bedrijfsbezoeken, al naargelang de werkwijzen op het bedrijf.

Voor wie

Bedrijven die hun werkprocessen willen optimaliseren, bijvoorbeeld:

Groeiende bedrijven met extern personeel, hoge werkdruk

Bedrijven met verbredingsactiviteiten (bv. hoevetoerisme, thuisverwerking, …)

Familiebedrijven met verschillende generaties op de werkvloer

Prijs

Het 1ste gesprek is gratis. Nadien hanteren we een vaste prijs per traject (niet op uurbasis).

Project & innovatieondersteuning

Wij helpen agrofood-bedrijven bij het uitwerken van hun technologie-gedreven innovatieprojecten, van idee tot vermarkting. Dankzij onze ervaring in het opzetten en sturen van (inter)nationale projecten hebben we een ruim netwerk uitgebouwd om jullie traject te ondersteunen. Cow Coach kan helpen bij het zoeken naar gepaste subsidies en partners, uitschrijven van projectideeën, managen van projecten, opzetten van veldstudies en uitvoeren van marktonderzoek.

Voordelen

Wij bieden uitgebreide expertise op vlak van (inter)nationaal projectmanagement

Je krijgt toegang tot een breed netwerk en specifieke sectorkennis

Door projecttaken uit te besteden heb je meer tijd om te focussen op de inhoud

Praktisch

Project- en innovatieondersteuning is maatwerk. Daarom starten we steeds met een gratis online introductiegesprek waarin we jullie wensen en behoeftes overlopen. Op basis hiervan doen we vervolgens een voorstel.

Voor wie

KMO’s met een zetel in Vlaanderen die hun idee willen vertalen naar een product

(Inter)nationale consortia op zoek naar partnerschap

Bedrijven die gespecialiseerde (project)taken willen uitbesteden

Voorbeeld

Cow Coach verzorgde voor W. Govaerts & Co het projectmanagement binnen het imec.icon project “Bolucap”, waarbij een digitale pensbolus ontwikkeld werd om de gezondheid en het welzijn van melkgeiten op te volgen.

Kristine van Cow Coach geeft een bespreking voor een klas vol boeren.